• Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Gmail

התמונות באתר זה מותרות לשימוש באופן חופשי אך ללא כל עריכה, ובנתינת בקרדיט צילום לאתר: Klughaft.com

משה קלוגהפט בארבעים הצעירים המבטיחים של עולם העסקים הישראלי Moshe Klughaft in the 40 promising young